Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om afbrændingen i oktober 2008 af børnehaven "Viben", Dortesvej i Brabrand 
08-02-2010 

V.L. S-1352-09
 

Ved dom afsagt den 27. maj 2009 af Retten i Århus blev 6 tiltalte, som i dag er 19, 18, 19, 22, 19 og 20 år, dømt for forsætligt at have sat ild til børnehaven eller medvirken hertil. Nogle af de tiltalte blev endvidere dømt for andre lovovertrædelser. Byretten udmålte straffene fra fængsel i 1 år, der blev gjort delvist betinget, til ubetinget fængsel i 5 år.

3 af de tiltalte på 19, 22 og 19 år ankede dommene til landsretten med påstand om frifindelse for bl.a. brandstiftelsen. Disse tiltalte var ved byrettens dom idømt ubetingede fængselsstraffe på fængsel i 3 år og 6 måneder, 5 år og 3 år.

Ved dom afsagt den 8. februar 2010 tiltrådte landsretten, at de 3 tiltalte var dømt for brandstiftelsen. Landsretten fandt i modsætning til byretten ikke, at der forelå sådanne særligt skærpende omstændigheder, at forholdet kunne henføres til straffelovens § 181, stk. 3, men et flertal i landsretten tiltrådte uanset dette, at straffene var udmålt som sket ved byrettens dom. Landsretten henviste herved til grovheden af brandstiftelsen, der havde medført betydelig materiel skade, og som var sket i et beboelsesområde. Et mindretal i landsretten stemte for at nedsætte straffene til fængsel i henholdsvis 3 år, 4 år og 6 måneder og 2 år og 6 måneder. 

 

 

Til top Sidst opdateret: 08-02-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk