Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om Esbjerg Kommunes salg af "bynettet" 
27-10-2010 

V.L. B-1776-09
 

Vestre Landsret, 4. afdeling, har den 25. oktober 2010 afsagt dom i en sag om Esbjerg Kommunes salg af tv- og internetforsyning.

Esbjerg Kommune drev i en årrække forsyningsvirksomhed, bestående af tv- og internetforsyning (bynettet). Bynettet blev drevet efter hvile i sig selv princippet.

I 2006 solgte Esbjerg Kommune bynettet til TDC. Sagen drejede sig hovedsageligt om, hvorvidt bynettet frem til salget var ejet af de tilsluttede borgere eller af kommunen, og om den kommunalretlige grundsætning om hvile i sig selv princippet medførte forpligtelser og begrænsninger for kommunen i forhold til kommunens anvendelse af provenuet fra salget.

Sagen var anlagt af en borger, der var tilsluttet bynettet, og borgeren nedlagte bl.a. påstand om, at Esbjerg Kommune skulle betale ham 8.874 kr., hvilket efter borgerens beregninger udgjorde hans andel af det samlede salgsprovenu på 265 mio. kr.

Ved landsrettens dom blev Esbjerg Kommune frifundet for påstanden om betaling af borgerens andel af salgsprovenuet.

Landsretten lagde til grund, at bynettet var ejet af Esbjerg Kommune og ikke af de tilsluttede brugere, og at begrænsninger eller forpligtelser i relation til en kommunes anvendelse af et salgsprovenu ved overdragelse af en forsyningsvirksomhed må forudsætte sikker hjemmel.

Landsretten har i sin begrundelse endvidere bl.a. anført, at der ikke er særligt grundlag for at antage, at hvile i sig selv princippets udgangspunkt om, at et overskud fra driften af virksomheden skal komme de tilsluttede brugere til gode, uden videre kan udstrækkes til også at gælde et salgsprovenu ved en overdragelse af forsyningsvirksomheden.

Landsretten fandt heller ikke, at kommunen ved overdragelsen havde været forpligtet til at pålægge køber særlige restriktioner i relation den fremtidige drift af bynettet, herunder forpligtet til at sikre, at salget af bynettet ikke vil medføre højere priser for brugerne.

Sagen var henvist af Retten i Esbjerg til behandling i Vestre Landsret i første instans, da der var tale om en principiel sag. Procesbevillingsnævnet havde meddelt sagsøgeren fri proces til sagen.

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk