Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mod tre rumænere for hjemmerøveri og vold med døden til følge 
11-08-2010 

V.L. S-2990-09
 

Vestre Landsret har ved dom af 11. august 2010 behandlet anken af en dom, som Retten i Horsens under medvirken af nævninger afsagde den 21. december 2009. Ved byrettens dom blev fire ud af seks tiltalte rumænere dømt for hjemmerøveri mod et ældre ægtepar i Skovby ved Galten og for vold med døden til følge mod den 76 årige mand og grov vold mod den 68 årige kvinde. To af de tiltalte blev idømt fængsel i hver 8 år, mens de to andre blev idømt fængsel i henholdsvis 10 år og 8 år og 3 måneder, idet disse tiltalte også blev dømt for bl.a. en række indbrud i Østjylland.

Landsrettens behandling af sagen vedrørte kun straffens længde og således ikke skyldspørgsmålet for tre af de tiltalte. Den tiltalte, der blev idømt fængsel i 10 år, har påstået frifindelse, og hans ankesag skal derfor senere behandles under medvirken af nævninger.

Landsretten stadfæstede byrettens dom på fængsel i 8 år og 3 måneder, 8 år og 8 år til de tre tiltalte, der også blev udvist af Danmark for bestandig. Landsrettens begrundelse for resultatet er følgende:

”Det tiltrædes, at der uanset grovheden af forhold 1 og forhold 2, der vedrører samme handlingsforløb, ikke er grundlag for af fastsatte straffene for de tiltalte efter straffelovens § 88, stk. 1, 2. punktum.

Ved fastsættelse af straffene skal det navnlig tillægges betydning, at de tiltalte i forening har begået ét røveri af særlig grov beskaffenhed i et privat hjem under udøvelse af grov vold med den uagtsomme følge, at den ene af de to forurettede afgik ved døden. Herefter, efter karakteren og omfanget af den udøvede vold, samt under hensyn til at røveriet ikke var planlagt, tiltrædes det, at straffen for tiltalte T1 er fastsat til fængsel i 8 år 3 måneder, for tiltalte T2 er fastsat til fængsel i 8 år og for tiltalte T3 er fast­sat til fængsel i 8 år.”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

 

Til top Sidst opdateret: 11-08-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk