Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mod to mænd, der var tiltalt for omkring 1990 at have haft samleje med en dengang 5-6-årig pige. 
01-10-2015 

V.L. S 1482-13

 

Vestre Landsret har den 30. september 2015 afsagt dom i en straffesag mod to mænd, der i juni 2013 i byretten var blevet dømt for seksuelle overgreb begået omkring 1990 mod en dengang 5-6-årig pige. Tiltalen vedrørte bl.a. fuldbyrdede samlejer, men de var i byretten alene blevet dømt for forsøg på samleje med pigen. Overgrebene var blevet anmeldt til politiet i begyndelsen af 2012, hvor kvinden var 26 år. Kvinden var dengang i behandling på et psykiatrisk hospital. Fra september 2011 og i den følgende tid fik hun flashbacks om seksuelle overgreb begået af de tiltalte for omkring 20 år siden. Den ene tiltalte var i 2011 blevet dømt for omkring 1990 at have krænket kvindens daværende barndomsveninde seksuelt. Til brug for landsrettens behandling af sagen var der blevet fremlagt journaler fra det psykiatriske hospital, og der var blevet stillet spørgsmål til Retslægerådet om genfundne erindringer. Landsrettens flertal fandt efter en samlet bedømmelse af sagens beviser, at det ikke var bevist med den sikkerhed, der kræves for at dømme i en straffesag, at de tiltalte havde haft samleje med den dengang 5-6-årige pige eller forsøgt herpå. Flertallet stemte derfor for at frifinde de tiltalte, mens mindretallet på to voterende stemte for delvist at stadfæste byrettens bevisresultat mod den ene tiltalte, mens de var enige med flertallet i at frifinde den anden tiltalte.   

 

 

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 01-10-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk