Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mod mand fra Tinglev, tiltalt for misbrug af datter og stedsøn 
16-12-2010 

V.L. S-1527-10
 

Retten i Sønderborg afsagde den 30. juni 2010 dom i en sag, hvor et ægtepar fra Tinglev var tiltalt for blandt andet seksuelt misbrug af en datter og hustruens søn (mandens stedsøn). Byretten idømte hustruen en foranstaltningsdom, mens manden blev straffet med fængsel i 8 år. Alene manden havde anket dommen. Vestre Landsrets 3. afdeling har i dag afsagt dom i ankesagen.

Landsretten har stadfæstet byrettens dom med hensyn til skyldspørgsmålet. Landsretten har således også fundet manden skyldig i, fra datteren var 11 år, og frem til hun var 14 år, jævnligt og adskillige gange at have haft samleje med den psykisk retarderede datter. Landsretten har tillige fundet tiltalte skyldig i andre tilfælde af seksuelt misbrug af datteren, herunder tilfælde, hvor tiltalte har tilskyndet andre til seksuelt misbrug af datteren. Sagen kom frem, da ægteparret i sommeren 2009 havde gæster og i den forbindelse fremviste pornografiske billeder med datteren.

Landsretten, der lagde vægt på de samme skærpende omstændigheder som byretten, har stadfæstet byrettens udmåling af straffen. Landsretten har endvidere stadfæstet byrettens bestemmelse om tortgodtgørelser til datteren og stedsønnen på henholdsvis 125.000 kr. og 70.000 kr.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 16-12-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk