Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag mellem Skatteministeriet og Vestas Wind Systems A/S 
01-04-2016 

V.L. B-2387-14

 

Landsretten har i dag afsagt dom i en sag anlagt af Skatteministeriet mod Vestas Wind Systems A/S.

Sagen drejer sig om fortolkning af ligningslovens § 33 F. Bestemmelsen regulerer fremgangsmåden ved beregningen af den nedsættelse af dansk skat, som en skattepligtig har ret til, når den skattepligtige for den pågældende indkomst også har betalt skat i et andet land.

Ved en afgørelse 24. juli 2014 havde SKAT alene godkendt en del af den lempelse, som Vestas Wind Systems A/S havde selvangivet som lempelse for udenlandske skatter.

Afgørelsen blev påklaget af Vestas Wind Systems A/S til Landsskatteretten, hvor selskabet fik delvis medhold, således at en opgjort andel af selskabets administrations- og aktionæromkostninger kunne holdes uden for beregningen efter ligningslovens § 33 F, hvilket ville indebære en yderligere lempelse på ca. 20 mio. kr.

Skatteministeriet indbragte spørgsmålet for domstolene med påstand om, at selskabets lempelse skulle opgøres i overensstemmelse med SKATs afgørelse fra juli 2014. Sagen blev af byretten henvist til landsretten som principiel.

Ved landsrettens dom fik Skatteministeriet medhold.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 01-04-2016 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk