Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen om skyderiet ved Sygehus Nord i Aalborg 
07-04-2011 

S-2207-10
 

Vestre Landsrets 2. afdeling har i dag under medvirken af nævninger afsagt dom i ankesa­gen (S-2207-10) vedrørende et skyderi, der fandt sted i Reberbansgade /Svendsgade i Aal­borg lørdag den 17. oktober 2009.

Ved dommen har landsretten stadfæstet byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet. Det bety­der, at to af de tiltalte er fundet skyldige i bl.a. drabsforsøg og overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved at have været i besiddelse af skarpladte skydevåben. En tredje tiltalt blev frifundet for drabsforsøg, men – ligesom de to andre tiltalte – fundet skyldig i at have været i besiddelse af en skarpladt pistol i forbindelse med skyderiet.

Landsretten forhøjede ved dommen straffen for de to tiltalte, der blev fundet skyldige i drabsforsøg, fra fængsel i 6 år til fængsel i 7 år. Landsretten lagde herved navnlig vægt på, at drabs­forsøgene fandt sted under anvendelse af skydevåben en lørdag aften på et befær­det sted i det centrale Aalborg i forbindelse med et møde i det kriminelle miljø, hvor tre personer medbragte skarpladte våben, og to personer var iført skudsikre veste.

Under de nævnte omstændigheder blev straffen for den tredje tiltalte endvidere forhøjet fra fængsel i 1 år til fængsel i 1 år og 4 måneder.

 Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

 
Til top Sidst opdateret: 07-04-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk