Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen om overfald på tegneren Kurt Vestergaard 
22-06-2011 

V.L. S-0365-11 
 

Vestre Landsret har den 22. juni 2011 afsagt dom i sagen mod en nu 29-årig somalisk mand, der er tiltalt bl.a. for forsøg på terrorisme ved den 1. januar 2010 at have forsøgt at dræbe tegneren Kurt Vestergaard.

Tiltalte blev ved Retten i Århus’ dom af 4. februar 2011 af et enigt nævningeting fundet skyldig i forsøg på terrorisme ved at have forsøgt at dræbe Kurt Vestergaard. Tiltalte blev ved byrettens dom idømt fængsel i 9 år og udvist for bestandig. 

Dommen er anket af tiltalte med påstand om frifindelse for forsøg på terrorisme samt frifindelse for påstanden om udvisning. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af fængselsstraffen.

Vestre Landsret har under medvirken af nævninger stadfæstet byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet, således at tiltalte også i landsretten er fundet skyldig i forsøg på terrorisme ved at have forsøgt at dræbe Kurt Vestergaard. Landsretten har i det væsentlig tiltrådt byrettens begrundelse for afgørelse af skyldsspørgsmålet. I landsretten stemte tre nævninger for at frifinde tiltalte for forsøg på terrorisme, mens dommerne og de øvrige nævninger stemte for at stadfæste byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet. 

Ved dommen har Vestre Landsret forhøjet straffen til fængsel i 10 år. Der blev afgivet 12 stemmer for dette resultat, mens der blev afgivet henholdsvis 3 stemmer for at stadfæste byrettens afgørelse på fængsel i 9 år og 3 stemmer for at forhøje straffen til fængsel i 12 år. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om udvisning. Afgørelsen om udvisning var enstemmig. 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

 

Til top Sidst opdateret: 22-06-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk