Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i rå og brutal voldssag fra Tinglev 
28-09-2018 

V.L. S-0158-18

Landsretten har den 28. september 2018 afsagt dom i en sag, hvor en 55-årig mand (A), hans 25-årige datter (B) og 27-årige svigersøn (C) var tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved skamfering af en 44-årig mands penis under brug af en kniv, samtidig med at han blev fastholdt, slået og sparket. De tiltalte nægtede sig skyldige.

De 3 var i byretten dømt for at have begået forholdet i forening under deltagelse af B’s morbror, der ikke var omfattet af ankesagen. A blev i byretten idømt 3 års fængsel, mens B og C blev idømt 2 års fængsel. De blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

De tiltalte havde anket til frifindelse og i anden række formildelse. Anklagemyndigheden påstod straffene forhøjet.

Landsretten nåede ligesom byretten frem til, at de tiltalte var skyldige, og fastsatte som byretten straffen til A til 3 års fængsel og straffen til B til 2 års fængsel. Straffen til C blev forhøjet til 3 års fængsel bl.a. med henvisning til, at han førte kniven ved skamferingen. Landsretten lagde ved straffastsættelsen særligt vægt på, at forholdet var begået af flere i forening og efter forudgående planlægning, og at forurettede ved den særdeles ydmygende og krænkende behandling blev påført betydelige såvel fysiske som psykiske skader.

Landsretten stadfæstede samtidig byrettens afgørelser om udvisning med et indrejseforbud for bestandig for A og C. B’s indrejseforbud blev fastsat til 12 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 28-09-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk