Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i narkotikasag fra Herning 
12-10-2011 

V.L. S-0287-11
 

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en ankesag, hvor en 48-årig mand og en 49-årig kvinde fra Herning var tiltalt for bl.a. henholdsvis narkotikakriminalitet og medvirken hertil. Der blev afsagt dom i sagen i Retten i Herning den 25. januar 2011. Der henvises til pressemeddelelse på Retten i Hernings hjemmeside.

Ved landsrettens dom er den tiltalte mand blevet straffet med fængsel i 14 år, mens den tiltalte kvinde blev straffet med fængsel i 9 måneder, hvoraf 6 måneder blev gjort betinget. Den tiltalte mand blev dømt for nogle forhold vedrørende handel med hash, besiddelse af 14,44 kg amfetamin og overtrædelse af straffelovens § 192 a om ulovlig våbenbesiddelse.

Den tiltalte kvinde blev dømt for medvirken til handel med hash, men blev frifundet for medvirken til besiddelse af amfetamin og opbevaring af våben. Straffen er for hendes vedkommende en betydelig nedsættelse af byrettens straf, hvor hun blev straffet med ubetinget fængsel i 4 år.

Til top Sidst opdateret: 12-10-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk