Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om skyderi på parkeringsplads i Aalborg Øst 
17-09-2018 

V.L. S-0376-18

Landsretten har den 17. september 2018 afsagt dom i en nævningesag mod to mænd på 27 år (A) og 24 år (B), som ved Retten i Aalborgs dom den 6. februar 2018 blev frifundet for forsøg på manddrab, men dømt for bl.a. overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, om forsætlig fareforvoldelse og for våbenbesiddelse ved på en parkeringsplads foran Kiwi i Aalborg Øst den 2. april 2017 at have afgivet ikke under 9 skud mod en anden gruppe på stedet, herunder i forbindelse med kørsel fra stedet. A og B, der tidligere var straffet for personfarlig kriminalitet, blev i byretten idømt 3 ½ og 4 ½ års fængsel.

Anklagemyndigheden havde anket dommen med påstand om, at A og B skulle dømmes for drabsforsøg eller i anden række forsøg på grov vold, og at straffene skulle forhøjes. A og B påstod frifindelse og i anden række formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet. Det var uafklaret, hvem der havde affyret skuddene, og landsretten fandt ligesom byretten, at der var en sådan usikkerhed om forsætsspørgsmålet, at det var betænkeligt at dømme for forsøg på manddrab eller forsøg på grov vold. A’s straf, der bl.a. også omfattede en forsætlig påkørsel i forbindelse med episoden, blev forhøjet til 4 års fængsel. B’s straf, der bl.a. også omfattede et tilfælde af grov vold under anvendelse af kniv ved en anden lejlighed, blev forhøjet til 5 års fængsel. Landsretten lagde ved straffastsættelsen ligesom byretten vægt på, at skudepisoden fandt sted under anvendelse af et skarpladt automatvåben med flere skud i kropshøjde på en åben parkeringsplads ved to supermarkeder i åbningstiden, hvor der befandt sig mange mennesker, der ikke havde nogen form for forbindelse til konflikten mellem parterne. Landsretten fremhævede derudover, at et af skuddene havde ramt en tilfældig tilstedeværende person i en personbil, og at det udelukkende var rent held, at ikke flere blev ramt.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsdommer Svend Bjerg Hansen, tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 17-09-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk