Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om skud i bandekonflikt 
14-01-2019 

V.L. S-0721-18

Vestre Landsret har den 14. januar 2019 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor to mænd i en sag fra Aarhus var tiltalt for forsøg på manddrab eller i anden række forsøg på grov vold begået mod en 25-årig mand på en parkeringsplads i Viby
den 21. juni 2017.

De to tiltalte var ved Retten i Aarhus fundet skyldige i forsøg på manddrab, og de tiltalte var blevet idømt fængsel i henholdsvis 13 år og 13 år og 6 måneder.

De tiltalte havde anket dommen med påstand om frifindelse, idet de tiltalte erkendte forsætlig fareforvoldelse, og i øvrigt formildelse af byrettens dom. Anklagemyndigheden havde påstået de idømte fængselsstraffe forhøjet.

Landsretten lagde til grund, at de tiltalte var kommet kørende på en stjålet motorcykel, og at den ene tiltalte havde affyret en skarpladt pistol i retning mod den 25-årige. Det kunne endvidere lægges til grund, at afstanden mellem de tiltalte og den 25-årige var 9-10 meter, og at skudretningen var nedadgående. Skuddet ramte kølerhjelmen på en bil, som var placeret mellem de tiltalte og den 25-årige med flere meters afstand til det sted, hvor den 25-årige befandt sig.

De tiltalte blev frifundet for tiltalen om forsøg på manddrab og i anden række forsøg på grov vold, idet landsretten ikke fandt det bevist, at de tiltalte havde til hensigt at dræbe den 25-årige, eller at ramme ham. De tiltalte blev fundet skyldige i på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for den 25-åriges liv eller førlighed. Landsretten fandt det endvidere bevist, at de tiltales handling havde baggrund i en verserende bandekonflikt.

Straffene for de to tiltalte blev udmålt til fængsel i henholdsvis 7 år og 6 år og 6 måneder.

Baggrunden for forskellen i strafudmålingen var, at en af de tiltalte tidligere var straffet for grov vold og var prøveløsladt med en reststraf på 214 dage.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2019 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk