Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om seksuelle overgreb på barnebarn 
05-09-2017 

V.L. S-2561-16

Vestre Landsrets 8. afdeling har ved dom af 5. september 2017 under medvirken af nævninger behandlet anken af en dom, som Retten i Aarhus afsagde den 20. december 2016, og hvor en nu 62-årig mand var tiltalt for – og delvist havde erkendt - at have krænket sit barnebarn seksuelt.

Ved landsrettens dom blev tiltalte idømt fængsel i 6 år for blufærdighedskrænkelse af barnebarnet, fra hun var cirka 7-8 år, til hun var 15 år. Samt, efter barnebarnet var blevet 12 år, for samleje og andet seksuelt forhold end samleje med barnebarnet, som i dele af perioden var under 15 år, og for forsøg på voldtægt.

Tiltalte blev endvidere udvist for bestandig, og barnebarnet blev tilkendt 100.000 kr. i godtgørelse for tort.

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 5 år og 6 måneder, men var ellers nået til samme resultat.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 05-09-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk