Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningeankesag om flere seksuelle overgreb mod 4 mindreårige 
12-09-2018 

V.L. S-0306-18

Landsretten har den 12. september 2018 afsagt dom i en nævningeankesag mod en 48-årig mand, som var tiltalt for at have begået seksuelle overgreb mod 4 piger, da pigerne var 9-12 år (A), ca. 11-13 år (B), 7-13 år (C) og ca. 9 år (D). C og D er tiltaltes døtre. A er tiltaltes tidligere ægtefælles lillesøster, og B er datter/steddatter af tiltaltes tidligere vennepar.

Ved byrettens dom blev tiltalte i det væsentlige fundet skyldig i de forhold, der var rejst tiltale for, herunder at have haft ét samleje med B og flere samlejer med C og D. Tiltalte blev frifundet for ét andet samleje med B og for i flere tilfælde at have stukket en finger i D’s anus og at have haft analt samleje med D. Tiltalte blev straffet med fængsel i 8 år og blev pålagt et forbud mod indtil videre at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år (boligforbud).

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden ankede med påstand om, at tiltalte tillige skulle dømmes i de forhold, hvor han var blevet frifundet, og at straffen skulle forhøjes.

Ved landsrettens dom blev byrettens dom stadfæstet med den ændring, at tiltalte tillige blev fundet skyldig i de forhold, som han var blevet frifundet for ved byrettens dom. Samtlige nævninger og juridiske dommere var enige for så vidt angår skyldsspørgmålet og spørgsmålet om boligforbud. For så vidt angår straffens længde blev der afgivet 11 stemmer for fængsel i 8 år og 7 stemmer for fængsel i 9 år. Resultatet blev derfor fængsel i 8 år som ved byrettens dom.

 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 12-09-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk