Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om grov vold i Viborg 
23-03-2017 

V.L. S-2335-16
 

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en polsk statsborger bl.a. var tiltalt for at have udøvet særdeles grov vold mod 2 personer på Klostervænget i Viborg.

Ved dommen blev tiltalte fundet skyldig i grov vold under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246, ved at have overfaldet en mand med slag og spark i hovedet og på kroppen, hvorefter han, da forurettede kom ned at ligge, tildelte ham yderligere gentagne spark i og tramp på hovedet og på kroppen og til sidst med en ligther antændte forurettedes kønshår med alvorlige forbrændinger til følge. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i grov vold mod en anden person i lejligheden. 

Tiltalte blev ved dommen idømt fængsel i 4 år og 6 måneder og udvist af Danmark for bestandig.

Byretten var i det væsentlige nået til samme resultat til i relation til bevisbedømmelsen, men havde fastsat straffen til fængsel i 4 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsdommer Svend Bjerg Hansen, tlf. 23 24 93 51.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 23-03-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk