Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om bl.a. hjemmerøveri 
08-03-2017 

V.L. S-1364-16 og V.L. S-2207-16

Vestre Landsret har den 8. marts 2017 afsagt dom i en nævningeankesag med 5 tiltalte. Ved dommen blev de 5 tiltalte i forhold 1 fundet skyldige i særligt groft røveri mod en 62-årig mand, som de havde opsøgt og udøvet grov vold mod i den hensigt at tilegne sig et større pengebeløb, som de fejlagtigt troede, han var i besiddelse af. 4 af de tiltalte blev tillige fundet skyldige i en række andre forhold.

Dommen er for så vidt angår skyldsspørgsmålet i det væsentlige en stadfæstelse af Retten i Viborgs dom af den 30. juni 2016, idet landsretten dog ikke anså forhold 1 som et såkaldt "egentligt hjemmerøveri".

En af de tiltalte blev – som i byretten – dømt til anbringelse. 2 tiltalte blev idømt fængsel i henholdsvis 6 år og 6 måneder og 3 år og 9 måneder, mens 2 tiltalte blev idømt fængsel i 3 år.

4 af de tiltalte blev – som i byretten – betinget udvist, mens den tiltalte, der var idømt fængsel i 6 år og 6 måneder, og som tidligere var udvist betinget, blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 08-03-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk