Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag fra Aalborg om vold med døden til følge. 
11-02-2014 

V.L.S-2156-13

 

Vestre Landsrets 11. afdeling har i dag fundet en nu 57-årig mand skyldig i vold med døden til følge, begået i oktober 2012 mod en 59-årig kammerat fra miljøet omkring en bænk ved Haraldslund i Aalborg. Både kammeraten og tiltalte havde et mangeårigt alkoholmisbrug bag sig. Kammeraten blev fundet død i tiltaltes lejlighed med omfattende skader i ansigt og hals ca. et døgn efter, at han var afgået ved døden.

 

Ved dommen blev tiltalte frifundet for straf, fordi han som følge af alkoho­lisk demens var i en sindstilstand ligestillet med sindssygdom. Tiltalte blev i stedet dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

 

Dommen er en stadfæstelse af en dom af 24. september 2013 fra Retten i Aalborg.

 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lun­dum, tlf. 20 58 55 33.
Til top Sidst opdateret: 11-02-2014 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk