Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag fra Aalborg - røveri ikke anset som egentligt hjemmerøveri 
25-09-2014 

V.L. S-2797-13 og V.L. S-0071-14

 

Landsrettens 12. afdeling har den 24. september 2014 afsagt dom i en nævningeankesag om et røveri begået den 15. maj 2013 i ofrets private hjem. 

Ved byrettens dom af 3. december 2013 blev røveriet anset som et egentligt hjemmerøveri efter straffelovens § 288, stk. 2, om røverier af særlig grov beskaffenhed, og byretten idømte de to tiltalte henholdsvis 5 og 3 års fængsel.

I landsretten blev de to tiltalte fundet skyldige i røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, men blev frifundet for røveri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 288, stk. 2, da røveriet efter oplysningerne om forudgående personlige relationer mellem den ene tiltalte og ofret ikke kunne anses som et egentligt hjemmerøveri. Straffene for de to tiltalte blev nedsat til fængsel i henholdsvis 2 år og 3 måneder og 1 år og 6 måneder.

Udskrift af dommen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Til top Sidst opdateret: 25-09-2014 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk