Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i drabssag fra Nørresundby 
 

V.L. S-2744-10
 

Vestre Landsrets 6. afdeling har den 7. april 2011 afsagt dom i en nævnin­gesag, hvor Retten i Aalborg afsagde dom den 19. november 2010.

Ved byrettens dom blev en nu 30-årig mand idømt fængsel i 12 år blandt andet for i august 2009 at have dræbt en 27-årig mand.

Den tiltalte erkendte, at han på reposen ud for en lejlighed i Nørresundby med 2 knive tilføjede den 27-årige, der afgik ved døden kort efter, to stiklæ­sioner i brystkassen. De to havde forinden opholdt sig sammen i lejligheden. Tiltalte erkendte sig alene skyldig i vold med døden til følge.

Byretten fandt det bevist, at tiltalte måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at knivstikkene ville være dræbende. Tiltalte blev derfor fundet skyldig i drab.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet og straf­udmålingen.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Ras­mussen, tlf. 21 47 94 22.

 

Til top Sidst opdateret: 07-04-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk