Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i drabssag fra Hørdum i Thy 
04-10-2017 

V.L. S-1072-17

Landsretten har den 4. oktober 2017 stadfæstet en dom fra Retten i Holstebro, hvor en nu 55-årig tiltalt blev idømt 12 års fængsel for drab og besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Drabet skete den 26. september 2016 ved et skud med tiltaltes haglgevær, som ramte den dræbte i skulder- og brystregion. Landsretten tilsidesatte ligesom byretten tiltaltes forklaring om, at skuddet var affyret ved et uheld, og stadfæstede byrettens udmåling af straffen til fængsel i 12 år. Et mindretal stemte for at forhøje straffen til fængsel i 13 år.

Sagen har både i byretten og landsretten været behandlet under medvirken af nævninger.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.


Til top Sidst opdateret: 04-10-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk