Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den sag, der i pressen omtales som ”Skodborg-drabet” 
05-07-2012 

V.L. S-0302-12
 

Vestre Landsrets 9. afdeling har den 5. juli 2012 truffet afgørelse i en

nævningesag, hvor Retten i Esbjerg afsagde dom den 27. januar 2012.

 

Ved byrettens dom blev den nu 41-årige kvinde idømt 13 års fængsel for at have dræbt en 42-årig mand ved at have skåret ham adskillige gange i halsen med en kniv samt tildelt ham adskillige slag i hovedet med et stumpt redskab.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært en mildere straf.

Anklagemyndigheden modankede med påstand om skærpelse af straffen.

Der var enighed mellem alle nævninger og dommere om at stadfæste byrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet. Landsretten lagde som byretten navnlig vægt på analyseresultater af dna-materiale fundet på og ved afdøde.

Landsretten stadfæstede også, at tiltalte var idømt fængsel i 13 år.

Der blev afgivet 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år, 12 stemmer for fængsel i 13 år og 1 stemme for fængsel i 14 år.

Et flertal af landsrettens dommere stemte for at stadfæste byrettens afgørelse om godtgørelse til afdødes forældre.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til Vestre Landsret på 86 62 62 00.

 

Til top Sidst opdateret: 05-07-2012 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk