Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den sag, der i pressen omtales som ”Glyngøre-drabet”. 
10-03-2011 

V.L. S-2875-10

Vestre Landsrets 10. afdeling har den 10. marts 2011 afsagt dom i en nævningesag, hvor Retten i Viborg afsagde dom den 30. november 2010.
 
Ved byrettens dom blev en nu 20-årig mand og en nu 27-årig mand idømt henholdsvis 12 og 13 års fængsel for blandt andet manddrab på en 25-årig mand.
 
De tiltalte var den 15. oktober 2009 taget til den 25-åriges bopæl. De ville efter deres egen forklaring give den 25-årige en lærestreg, da han havde brændt et par shorts af, der tilhørte den ene af de tiltalte. De knuste en rude og trængte ind på den 25-åriges bopæl. Byretten fandt det bevist, at de tiltalte herefter i forening tildelte den 25-årige adskillige læsioner ved slag med hammer og baseballbat i hovedet og på kroppen, spark på kroppen og flere knivstik, hvoraf det ene stik forårsagede læsion på halspulsåren. Den 25-årige afgik ved døden kort efter.
 
Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet.
 
Landsretten stadfæstede strafudmålingen for den 20-årige, men nedsatte straffen for den 27-årige til fængsel i 12 år (dissens for at idømme begge de tiltalte fængsel i 13 år).
 
Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.
 
Til top Sidst opdateret: 10-03-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk