Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den såkaldte Snehvidesag 
03-10-2011 

V.L. S-2802-10
 

Vestre Landsret har ved dom af 3. oktober 2011 behandlet anken af en dom, som Retten i Århus afsagde den 10. november 2010. Ved byrettens dom blev tre tiltalte dømt for at have opbevaret og overdraget en betydelig mængde kokain og heroin. Byretten lagde til grund, at der havde været opbevaret kokain og heroin på to adresser i Aarhus-området. På den ene adresse blev der fundet ca. 4,3 kg narkotika. På den anden adresse blev der ikke fundet narkotika, men der blev fundet tom emballage med rester af kokain og heroin. Ud fra en beregning af, hvor meget narkotika der kunne være i den tomme emballage, og da byretten ikke kunne udelukke, at en del af det fundne narkotika på den ene adresse indgik i den beregnede mængde på den anden adresse, blev det lagt til grund, at der på adressen havde været mindst 10 kg narkotika.

Byretten straffede to af de tiltalte med hver fængsel i 11 år for at have besiddet mindst 14,3 kg narkotika. Den ene af disse ankede dommen. Den tredje tiltalte blev straffet med fængsel i 7 år for at have distribueret mindst 3,75 kg for de to medtiltalte.

Ved landsrettens behandling af sagen, som forløb over i alt 11 dage, fastholdt de tiltalte, at de ikke kendte noget til den omhandlede narkotika. Landsretten nåede til det samme resultat som byretten og stadfæstede, at den ene, der havde haft en rolle som bagmand, var blevet idømt fængsel i 11 år, og at den anden var blevet idømt fængsel i 7 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 03-10-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk