Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den første sag i landsretten om deling af sexvideo 
23-03-2018 

V.L. S-0351-18

Vestre Landsret har den 23. marts 2018 afsagt dom i en sag mod en tiltalt, der på gerningstidspunkterne var 17-18 år, og som var tiltalt for at have delt en video på sin Facebookprofil og via Messenger i 5 tilfælde. Videoen, der indeholdt materiale af seksuel karakter, var optaget med de filmede personers viden, men de havde ikke givet samtykke til, at videoen måtte deles med andre. Tiltalte var ikke til stede, mens videoen blev optaget, og han havde ikke forudgående kendskab til personerne på videoen.

På baggrund af videoens slørede og dårlige kvalitet og efter en vurdering af videoen frifandt landsretten tiltalte for at have delt en video med børnepornografisk indhold, da det ikke var bevist, at tiltalte havde forsæt til, at de medvirkende var under 18 år. Landsretten dømte i stedet tiltalte for ved delingen af sexvideoen at have krænket blufærdigheden hos personerne på videoen og for uberettiget at have videregivet billeder vedrørende en andens private forhold under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Landsretten frifandt endvidere tiltalte for at have krænket blufærdigheden hos modtagerne af videoen, idet de selv havde anmodet om at modtage denne.

Landsretten fastsatte straffen til 5 dagbøder på hver 500 kr.

Landsrettens resultat er en ændring af byrettens dom, hvor tiltalte blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt en video med børnepornografisk indhold.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.


Til top Sidst opdateret: 23-03-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk