Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i ankesag om overtrædelse af straffelovens § 220. 
09-10-2019 

V.L. S-0404-19

Tiltalte, som var privat praktiserende psykolog, er i dag af landsretten fundet skyldig i over en periode på ca. 4½ måned at have skaffet sig samlejer og oral sex med en klient ved groft misbrug af klientens behandlingsmæssige afhængighed.

Straffen blev fastsat til ubetinget fængsel i 3 måneder, og retten til at udøve virksomhed som psykolog blev frakendt tiltalte i 5 år fra landsrettens dom.

Landsrettens dom var en stadfæstelse af byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet. Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 3 måneder, hvor alene 1 måned skulle fuldbyrdes, og fastsat rettighedsfrakendelsesperioden til 3 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 09-10-2019 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk