Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i ankesagen om en mand, der i maj 2013 blev dræbt af knivstik i Ragebøl. 
21-01-2015 

V.L. S-1532-14
 

Landsretten har den 21. januar 2015 afsagt dom i en nævningeankesag. Ved dommen tiltrådte landsretten, at tiltalte ved byrettens dom var fundet skyldig i bl.a. manddrab, og at han ikke var straffri som følge af nødværge efter straffelovens § 13, stk. 1 eller 2. Ved byrettens dom var tiltalte idømt fængsel i 12 år og udvist af Danmark for bestandig. Landsretten stadfæstede byrettens sanktioner.

Baggrunden for sagen var, at tiltalte i slutningen af maj 2013 var på besøg hos en bekendt i Ragebøl. Under besøget opstod der en voldsom uoverensstemmelse mellem dem, og efter at tiltalte havde taget en kniv fra sin bekendte, stak tiltalte ham adskillige gange i halsen og på kroppen, hvilket medførte, at den pågældende afgik ved døden. Tiltalte blev nogle dage efter anholdt i Tyskland. Han erkendte sig skyldig i vold med døden til følge ved at have tilføjet den afdøde de konstaterede stik- og snitsår, men påstod sig frifundet under henvisning til, at han havde handlet i nødværge.

Udskrift af dommen (sag nr. V.L. S-1532-14) kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Henvendelse om sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

 

Til top Sidst opdateret: 21-01-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk