Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Elsam III-sagen 
24-05-2018 

V.L. B-1828-16

Vestre Landsret har ved ankedom af 24. maj 2018 ophævet en afgørelse truffet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 3. marts 2008. Ankenævnets afgørelse gik ud på, at Elsam A/S (nu Ørsted A/S) overtrådte konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102 ved i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006 at misbruge sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark (Nord Pool) til at opnå urimeligt høje priser.

Det er anført i landsrettens begrundelse, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har påvist, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

Landsrettens dom er en ændring af Sø- og Handelsrettens dom af 30. august 2016.

Dommen indeholder oplysninger (drifts- og forretningshemmeligheder), som efter konkurrencelovens § 13, stk. 4, ikke offentliggøres. I øvrigt offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bl.a. domme i retssager, hvor Konkurrencerådet er part.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 24-05-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk