Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

DNA som bevis i en straffesag 
17-09-2009 

V.L.S-1470-09
 

Vestre Landsret har i dag afsagt dom om DNA som bevis i en straffesag

I juni 2001 blev der sat ild på et diskotek i Grenå. Gerningsmanden efterlod alene et spor i form af blod, og der blev på baggrund heraf udarbejdet en DNA-analyse. Sagen blev henlagt som uopklaret. Da T’s DNA–profil i forbindelse med en anden sag i 2006 blev fastlagt, viste det sig, at T’s DNA-profil matchede blodsporets. T er bosiddende i Storkøbenhavn og medlem af Bandidos. Anklagemyndigheden rejste tiltale mod T, der ved byrettens dom blev dømt for brandstiftelse, idet byretten fandt, at der efter en konkret vurdering af T’s rockerrelation var andre beviser mod T end DNA-profilen. T ankede til landsretten, der efter bevisførelsen lagde til grund, at der ikke var andre beviser i sagen end DNA-profilen. Landsretten frifandt tiltalte. Af landsrettens begrundelse fremgår følgende herom:

  ”…

Der er således ikke i sagen andet end DNA-analysen, der knytter tiltalte til ildspåsættelsen.

Af DNA-analysen fremgår det, at det efter en analyse af 10 punkter er mere end 1.000.000 gange mere sandsynligt, at det blod, der er fundet på gerningsstedet, hidrører fra tiltalte end fra en tilfældig anden person. Efter den forklaring, som retsgenetiker… har afgivet i byretten, må det imidlertid lægges til grund, at dette indebærer, at der i en befolkning med 5 millioner personer statistisk er 4 andre personer, der har den samme DNA-profil, hvis man ikke tager hensyn til køn.

Under hensyn til at det herefter må lægges til grund, at der kan være flere personer med samme DNA-profil som den fundne, finder landsretten, at der er rimelig tvivl om, hvorvidt tiltalte er skyldig.

Tiltalte frifindes derfor.”

 

Til top Sidst opdateret: 17-09-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk