Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Byrettens domfældelse af tysk taxachauffør stadfæstet 
17-06-2008 

V.L. S-0442-08
 

Vestre Landsret har i dag i Sønderborg afsagt dom i ankesagen vedrørende en tysk taxachauffør, der i Danmark havde kørt med 3 afghanske statsborgere, der ikke havde lov til at indrejse og opholde sig i Danmark.

I byretten blev taxachaufføren fundet skyldig i overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1, hvorefter den, der forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i eller rejse gennem landet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Byretten fastsatte straffen til fængsel i 50 dage og traf afgørelse om, at taxachaufføren skulle udvises betinget af Danmark.

Ved landsrettens dom blev byrettens dom stadfæstet, idet dog taxachaufføren blev frifundet for bestemmelsen om udvisning.

Landsretten præmisser er således:

”Landsretten tiltræder, at tiltalte i hvert fald på det tidspunkt, da de tre passagerer på banegården i Padborg anmodede om at blive kørt til København, må have anset det som en nærliggende mulighed, at de tre passagerer ikke lovligt havde kunnet indrejse i Danmark, og at de opholdt sig ulovligt i Danmark.

Landsretten har herved lagt vægt på, at de tre passagerer alene var i besiddelse af meget lidt bagage i forhold til rejsens længde. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at passagerne ikke havde bestilt en taxa til en adresse i Flensburg, men havde henvendt sig til en taxa på en taxaholdeplads. Landsretten har tillige lagt vægt på, at de tre passagerer undervejs ændrede rejsemål i flere omgange, og at de ikke opgav nogen bestemt adresse i København. Landsretten har endelig lagt vægt på, at de tre passagerer ikke talte tysk eller dansk, men alene kunne nogle ganske få gloser på tysk.

De ovenfor beskrevne omstændigheder var af en sådan karakter, at tiltalte må have indset, at det var en nærliggende mulighed, at de tre passagerer ikke lovligt havde kunnet indrejse i Danmark, og at de opholdt sig ulovligt i Danmark.

Det tiltrædes derfor, at tiltalte ved herefter at have kørt de tre passagerer videre mod København har overtrådt udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.

Under hensyn til den lave forsætsgrad og til det sene tidspunkt, hvor forsættet indtrådte, findes hensynet til den offentlige orden ikke at kræve, at tiltalte, der er EU-statsborger, skal udvises med indrejseforbud, eller at der skal ske betinget udvisning af ham. Tiltalte frifindes derfor for påstanden om udvisning.”

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 17-06-2008 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk