Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bagermester dømt til at betale en tidligere svend godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 
22-02-2008 

V.L. B-499/07

   

22-02-2008

Vestre Landsret har i dag stadfæstet en dom fra Retten i Hjørring, hvor en bagermester blev dømt til at betale en tidligere bagersvend en godtgørelse på 100.000 kr., fordi bagermesteren ved udtalelser af chikanøs karakter vedrørende bagersvendens seksuelle orientering havde overtrådt forskelsbehandlingsloven. 

Landsretten har anført følgende begrundelse for afgørelsen.

”Også efter bevisførelsen for landsretten, og da det, [bagermesteren] har gjort gældende vedrørende bevisbedømmelsen, ikke kan føre til andet resultat, tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, at det er lagt til grund, at[bagermesteren] har gjort sig skyldig i chikanøs forskelsbehandling og derved overtrådt forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 4. Det bemærkes herved, at det ikke ved [bagermesterens og et vidnes] forklaringer er godtgjort, at [bagersvenden], der efter forklaringerne altid har været stilfærdig og tilbageholdende, ved en grov bemærkning selv har lagt op til, at hans seksuelle orientering kunne omtales på en grov måde.

Der skal herefter fastsættes en godtgørelse, og landsretten tiltræder af de grunde, som byretten har anført, at godtgørelsen, jf. lovens § 7, er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster herefter dommen.”

Til top Sidst opdateret: 22-02-2008 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk