Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Arbejdsulykke i udlandet 
05-07-2010 

V.L. B-1444-08
 

A

mod

B

Biintervenient: C

2. afdeling har den 1. juli 2010 afsagt dom i en 1. instanssag, der er henvist til landsretten fra Retten i Hjørring som principiel (B-1444-08).

Sagen drejede sig om en dansk rejsemontør, der i forbindelse med sit arbejde for en dansk virksomhed havde været udsat for en arbejdsulykke i Kina.

Det principielle hovedspørgsmål i sagen var, om de omsorgsforpligtelser og handlenormer, der efter dansk erstatningsret gælder ved arbejdsskader, kunne finde anvendelse, når arbejdsulykken var sket i Kina. Parterne var enige om, at der ikke var noget ansvarsgrundlag efter kinesisk ret.

Landsretten fandt, at sagen havde en sådan overvejende tilknytning til Danmark, at de handlenormer og den omsorgsforpligtelse for arbejdsgivere, der efter dansk erstatningsret gælder ved arbejdsskader, og som bl.a. bygger på de principper, der er nævnt i arbejdsmiljølovgivningen, skulle finde anvendelse under sagen. Arbejdsgiverens pligt til instruktion og tilsyn måtte dog ses i lyset af arbejdsforholdets helt særlige karakter.

Efter en konkret vurdering fandt landsretten ikke, at arbejdsgiveren kunne anses erstatningsansvarlig for ulykken
Til top Sidst opdateret: 05-07-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk