Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ankedom i nævningesag om særdeles grov vold mod kvinde fra Mors 
05-03-2009 

V.L.S-2339-08
 

Ved dom afsagt den 29. september 2008 af Retten i Viborg un­der medvirken af nævninger blev 7 tiltalte (T1-T7 i det føl­gende) dømt for forsøg på manddrab på en 35-årig kvinde (K) fra Mors, ligesom T1, T3 og T5 blev dømt for trusler.

Ved byrettens dom blev T1 idømt fængsel i 8 år, T2, der på gerningstidspunktet var 16 år, blev idømt socialpædagogisk behandling i 2 år, T3 blev idømt fængsel i 7 år, T4 blev idømt fængsel i 2 år, T5, der er mentalt retarderet, blev dømt til anbringelse i institution, T6 blev idømt fængsel i 4 år, og T7 blev idømt fængsel i 5 år.

Ved landsrettens ankedom, der er afsagt i dag også under med­virken af nævninger, blev byrettens dom – efter udfaldet af stemmeafgivningen – ændret, således at T1 og T3-T7 alene blev dømt for grov vold under særdeles skærpende omstændighe­der (straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1) og for at have hen­sat og efterladt K i hjælpeløs tilstand (straffelovens § 250). T1, T3 og T5 blev ligesom i byretten også dømt for trusler.

Byrettens dom var ikke anket for T2’s vedkommende, men dommen blev efter bestemmelse truffet af et flertal i landsretten også ændret for hans vedkommende, således at han i lighed med de øvrige tiltalte blev frifundet for drabsforsøg, men dømt for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder.

Ved landsrettens dom blev – ligeledes efter udfaldet af stem­meafgivningen – straffen for T1 nedsat til fængsel i 7 år, straffen for T4 blev forhøjet til fængsel i 3 år, og straffen for T6 blev forhøjet til fængsel i 5 år. Byrettens sanktions­fastsættelse for T3, T5 og T7 blev stadfæstet.

Landsretten stadfæstede endvidere byrettens afgørelse om, at T3, der er hollandsk statsborger, ikke skulle udvises.

De tiltalte blev endvidere dømt til at betale godtgørelse for svie og smerte samt tort til K.

Til top Sidst opdateret: 05-03-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk