Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

8 års fængsel og udvist af Danmark for bl.a. 5 bankrøverier 
07-10-2009 

V.L. S-1207-09
 

Vestre Landsret har den 7. oktober 2009 i en nævningesag stadfæstet en dom, hvorved en 38-årig mand fra Litauen i Retten i Kolding var blevet idømt fængsel i 8 år og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Manden blev bl.a. fundet skyldig i 5 bankrøverier. Røverierne blev begået den 21. maj 2004 i Sydbank i Egtved, den 18. juni 2004 i BG Bank i Taulov, den 12. september 2006 i Danske Bank i Bramdrupdam, den 22. januar 2007 i BG Bank i Vejle og den 3. september 2007 i Nordea på Mozarts Plads i København.

Udbyttet ved de 5 røverier udgjorde i alt over 500.000 kr.

Ved et af røverierne blev der anvendt en skarpladt revolver, mens der ved de øvrige røverier blev anvendt en pistol eller pistollignende genstand.

Det røveri, hvorved der blev anvendt en skarpladt revolver, blev på grund af sin særlig farlige karakter henført under bestemmelsen i straffelovens § 288, stk. 2, om røveri af særlig grov beskaffenhed. Da der var tale om et større antal røverier, blev røverierne endvidere samlet set henført under straffelovens § 288, stk. 2. Anvendelse af denne bestemmelse indebærer, at strafferammen for røveri forhøjes fra fængsel i 6 år til fængsel i 10 år.

Alle 9 nævninger og alle 3 juridiske dommere var enige om at finde manden skyldig i samme omfang, som byretten havde gjort det.

Der blev afgivet 15 stemmer for at stadfæste byrettens strafudmåling på fængsel i 8 år, mens der blev afgivet 3 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år. Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev straffen fastsat til fængsel i 8 år.

Alle voterende var enige i, at manden, der er uden tilknytning til Danmark, skal udvises af landet med indrejseforbud for bestandig, ligesom alle voterende var enige i at stadfæste byrettens afgørelse om konfiskation.

Landsretten stadfæstede derfor i det hele byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsrettens pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 07-10-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk