Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

49-årig mand idømt 16 års fængsel i den sag, der i pressen omtales som "Maria-sagen" 
10-02-2011 

V.L. S-2874-10
 

Vestre Landsrets 7. afdeling har den 10. februar 2011 truffet afgørelse i en ankenævningesag, hvor Retten i Herning afsagde dom den 2. december 2010.

Ved byrettens dom blev den nu 49-årige mand idømt 16 års fængsel bl.a. for nytårsnat 2010 ved kvælning at have dræbt en 20-årig kvinde og udsat hende for anden kønslig omgængelse end samleje udført ved vold af særlig farlig karakter.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse, idet han bl.a. gjorde gældende, at han ikke var gerningsmanden. Anklagemyndigheden modankede og gentog for landsretten påstanden om, at tiltalte tillige skulle dømmes for voldtægt af særlig farlig karakter. Endvidere gentog anklagemyndigheden påstanden om, at tiltalte skulle dømmes til forvaring.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet. Landsretten lagde som byretten særligt vægt på analyseresultater af dna-materiale fundet på kvinden og på en af tiltaltes sko.

Landsretten stadfæstede også, at tiltalte var idømt fængsel i 16 år.

Der var i landsretten enighed mellem alle nævninger og dommerne om afgørelserne.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 10-02-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk