Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

40 dages fængsel til politiassistent for at have misbrugt sin stilling 
08-05-2012 

V.L. S-2788-11
 

Vestre Landsrets 2. afdeling har i dag afsagt dom i en sag mod en politiassistent fra Nordjyllands Politi. Politiassistenten blev fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt., ved i perioden fra november 2009 til september 2010 at have misbrugt sin stilling til at krænke privates eller offentliges ret.  Han havde i adskillige tilfælde uden tjenstlig anledning sendt sms-beskeder til 3 kvinder, hvorunder han bl.a. kommenterede forhold af privat, herunder seksuel karakter, der bl.a. var kommet til hans kundskab, da han som led i tjenesten stod for gennemførelse af brev- og besøgskontrol vedrørende kvindernes kærester, som var varetægtsfængslede. Han havde endvidere sendt to fotos af sit erigerede lem til den ene kvinde.

Politiassistenten var i byretten straffet med fængsel i 30 dage, der af landsretten blev forhøjet til fængsel i 40 dage.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 08-05-2012 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk