Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

4 ½ års fængsel til 37-årig mand for bl.a. 57 afpresningsforhold begået mod mænd, der havde henvendt sig på baggrund af annoncer om escort-service 
08-12-2017 

V.L. S-0880-17

Vestre Landsret har den 8. december 2017 afsagt dom i en straffesag mod en 37-årig mand, der i byretten i forening med 31-årig mand var tiltalt og dømt for blandt andet rufferi, 57 tilfælde af afpresning, åger, vidnetrusler og ulovlig tvang. I byretten var den 31-årige mand blevet straffet med fængsel i 3 ½ år og den 37-årige mand straffet med fængsel i 4 år. Den 31-årige mand modtog byrettens dom, medens den 37-årige ankede dommen til landsretten.

57 af forholdene drejede sig om afpresning af mænd, der havde henvendt sig på baggrund af annoncer om escort-service. Beviserne i sagen var navnlig forklaringer afgivet af tiltalte og en række vidner. Endvidere indgik i bevisførelsen teleoplysninger i form af sms-korrespondance mellem tiltalte og nogle af vidnerne og en optagelse af en samtale mellem tiltalte og et vidne. Vedrørende et andet forhold forklarede tiltalte, at han havde levet af at sælge hash til blandt andre en 51-årig kvinde. Efter navnlig kvindens forklaring fandt landsretten det bevist, at kvinden for at betale for hashen til at begynde med frivilligt havde prostitueret sig, men at tiltalte herefter havde tvunget hende til prostitution.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 4 ½ år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 08-12-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk