Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

3 tiltalte fundet skyldige i mandatsvig i betydeligt mindre omfang end i 1. instans 
20-12-2007 

Straffene blev væsentligt nedsat og gjort rent betingede

VLS-288-07
 

Ved en ankedom afsagt i Kolding den 20. december 2007 har Vestre Landsret fundet 3 tiltalte skyldige i 7-8 tilfælde af mandatsvig for i alt godt 300.000 kr. over for en forening af investorer i nogle anpartsprojekter. De pågældende var som bestyrelsesmedlemmer henholdsvis formand, næstformand og kasserer i foreningen, og de havde ladet foreningen udbetale sig forskellige ydelser, som de ikke havde ret til. Straffene blev for hver af de tiltalte fastsat til fængsel i 6 måneder, betinget alene af straffri vandel i en prøvetid på et år.

 I 1. instans havde byretten i Rødding den 19. december 2006 fundet de tiltalte skyldige i mandatsvig i 13-15 tilfælde for i alt ca. 870.000-880.000 kr. og idømt dem hver især fængsel i 1 år og 2 måneder, hvoraf 3 måneder skulle afsones, medens resten af straffene blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 240 timer.

 Som følge af den ændrede bedømmelse og straffenes nedsættelse i landsretten er statskassen blevet pålagt at betale sagsomkostninger vedrørende ankesagen. De sagsomkostninger, som de tiltalte var blevet idømt i 1. instans, er blevet nedsat væsentligt.

 

Til top Sidst opdateret: 20-12-2007 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk