Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

36-årig mand idømt fængsel i 5 år og 6 måneder for hjemmerøveri. 
07-08-2015 

V.L. S-2727-14

 

En 36-årig mand fra Fredericia er ved nævningeting i Vestre Landsret idømt fængsel i 5 år og 6 måneder for et egentligt hjemmerøveri og grov vold i gentagelsestilfælde.

Domfældte var om aftenen den 21. februar 2014 trængt ind i et privat hjem, hvor han slog forurettede i ansigtet med en hardballpistol og frarøvede forurettede dennes ”Mastercard” med tilhørende pinkode samt mobiltelefon, kamera og playstation. Landsretten lagde ved strafudmålingen vægt på bl.a., at røveriet var begået i forurettedes hjem mod en værgeløs person, at tiltalte tidligere var straffet for vold, trusler og berigelseskriminalitet, og at forholdet var begået i prøvetiden efter en prøveløsladelse den 5. december 2013.  

Landsretten frifandt i modsætning til byretten tiltalte for en anden tiltale for hjemmerøveri. Tiltalte var i byretten idømt fængsel i 6 år. 

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 07-08-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk