Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

29-årig mand, der i en nævningesag blev frifundet for vold med døden til følge, men fundet skyldig i farlig vold, dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap 
09-01-2009 

V.L. S-2164-08
 

Vestre Landsret har den 8. januar 2009 i en nævningesag fundet en 29-årig mand skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, mens han blev frifundet for vold med døden til følge efter straffelovens § 246.

Manden var omfattet af straffelovens § 16, stk. 2, om straffrihed for personer, der er mentalt retarderede i lettere grad. I stedet for straf blev manden for at forebygge nye lovovertrædelser dømt til anbringelse på institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Volden blev begået i den 29-årige mands lejlighed mod en 51-årig mandlig bekendt i et drikkelag i forbindelse med et skænderi om et pengelån. Den 29-årige mand blev dømt for stump vold – herunder flere slag med flaske – mod hovedet og kroppen, hvorved den 51-årige fik flere læsioner i hovedet og flere ribbensbrud. Volden medførte blødning, der var livsfarlig som følge af behandling med blodfortyndende medicin. Den mandlige bekendte blev efter volden kørt hjem, hvor han 3 dage efter blev fundet død.

Alle 9 nævninger og de 3 juridiske dommere stemte for at dømme for farlig vold. 6 nævninger og de 3 juridiske dommere stemte for at frifinde for vold med døden til følge med den begrundelse, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne udelukkes, at en forgiftning som følge af en overdosis af medikamentet zopiclon var årsagen til dødens indtræden.

3 nævninger stemte for at dømme for vold med døden til følge, idet de fandt, at forblødning som følge af volden var dødsårsagen.

Dommen er en ændring af Retten i Koldings dom af 29. august 2008, hvorved den 29-årige blev fundet skyldig i vold med døden til følge. Også byretten havde dog truffet bestemmelse om anbringelse på institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Så på dette punkt er landsrettens dom en stadfæstelse af byrettens afgørelse.

 

Til top Sidst opdateret: 09-01-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk