Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

26-årig syrienkriger straffet med fængsel i 3 år og udvist af Danmark 
16-03-2018 

V.L. S-2022-17

En nu 26-årig mand var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 114 c, stk. 3, og § 114 d, stk. 3, ved at være rejst til Syrien i sensommeren 2013, idet han havde ladet sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat og havde modtaget træning i brug af våben og bombesprængninger.

Tiltalte nægtede sig skyldig, idet han bl.a. forklarede, at han var rejst til Syrien for at yde nødhjælp, og at han ikke dengang havde kendskab til Islamisk Stat.

Et enigt nævningeting i byretten havde tilsidesat tiltaltes forklaring og fundet det bevist, at tiltalte havde været klar over, at han havde ladet sig hverve af Islamisk Stat og modtaget træning i brug af våben, men ikke i bombesprængninger. Tiltalte var i byretten blevet straffet med fængsel i 3 år, og tiltalte, der er tunesisk statsborger, men født og opvokset i Danmark, var blevet udvist betinget.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand bl.a. om udvisning med indrejseforbud for bestandig.

Et flertal i landsrettens nævningeting stadfæstede byrettens afgørelse om skyldspørgsmålet, idet flertallet herudover fandt tiltalte skyldig i at have modtaget træning i bombesprængninger.

Flertallet i landsrettens nævningeting stemte for at stadfæste byrettens afgørelse om at fastsætte straffen til fængsel i 3 år.

Der blev afgivet 17 stemmer for at udvise tiltalte af Danmark og 1 stemme for at stadfæste byrettens afgørelse om betinget udvisning. Tiltalte er herefter blevet udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Flertallet lagde ved afgørelsen om udvisning bl.a. vægt på tiltaltes manglende tilknytning til det danske arbejdsmarked og tiltaltes familieforhold i Danmark og Tunesien, herunder især at tiltalte ikke var gift og havde børn, samt på at tiltalte efter opholdet i Syrien havde tilbragt 9-10 måneder i Tunesien. Flertallet fandt derfor, at det ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser efter menneskerettighedskonventionen at udvise tiltalte.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Svend Bjerg Hansen, tlf. 99688000.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 16-03-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk