Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

22-årig mand frifundet i sag om skudepisode mellem bander i Bispehaven, Aarhus Vest. 
22-11-2018 

V.L. S-1145-18

Vestre Landsret har den 22. november 2018 ved et nævningeting afsagt dom i en ankesag, hvor to grupperinger skød på hinanden i Bispehaven den 3. juni 2017.

Sagen udspringer af et opgør mellem personer med tilknytning til henholdsvis "Brabrandgruppen" og Loyal To Familia (LTF). Ved skudepisoden blev der afgivet mindst ét skarpt skud og nogle skud, afgivet med signalpistol.

Retten i Aarhus afsagde den 9. maj 2018 dom i sagen, hvorefter 6 tiltalte fra Brabrandgruppen blev idømt straffe på mellem 4 år og 3 måneder og 5 års fængsel.

Dommen blev anket til frifindelse af en tiltalt, der var idømt 4 år og 3 måneders fængsel. Den pågældende havde været til stede i Bispehaven. Han var i byretten ved sin tilstedeværelse ved skudepisoden blandt andet dømt for i forening at have gjort sig skyldig i forsøg på vold af særlig farlig karakter.

Det var for landsretten ubestridt, at den tiltalte var til stede på parkeringspladsen ved Bispehaven, da der blev skudt den 3. juni 2017, at der var en bandekonflikt mellem Brabrandgruppen og LTF, og at tiltalte var tilknyttet Brabrandgruppen. Spørgsmålet for landsretten var således, om den tiltalte havde handlet i forening med de medtiltalte for byretten fra Brabrandgruppen.

6 nævninge fandt det ikke bevist, at den tiltalte vidste eller måtte have indset muligheden for, at der blev medbragt skydevåben til Bispehaven, og at han accepterede dette. Disse nævninge fandt det ikke bevist, at den tiltalte havde handlet i forening med de øvrige medtiltalte i byretten fra Brabrandgruppen og stemte for at frifinde den tiltalte for forholdet.

3 nævninge og de juridiske dommere fandt det derimod bevist, at den tiltalte havde handlet i forening og efter forudgående aftale med de øvrige medtiltalte i byretten fra Brabrandgruppen. De stemte for at dømme tiltalte for forholdet.

Efter stemmeafgivelsen blev den tiltalte frifundet for forholdet.

Den tiltalte blev for besiddelse af en kniv i forbindelse med bandekonflikten idømt fængsel i 40 dage.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til Vestre Landsret på tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 22-11-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk