Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

12 års fængsel for knivdrab af samlever 
06-11-2018 

V.L. S-1025-18

Vestre Landsret har den 6. november 2018 afsagt dom i en nævningesag mod en 29-årig kvinde, der var tiltalt for at have dræbt sin dengang 53-årige samlever med et knivstik i ryggen på parrets fælles bopæl i Jelling den 31. maj 2017. Kvinden erkendte de faktiske forhold, men nægtede at have haft forsæt til drab.

Landsrettens flertal nåede ligesom flertallet i byretten frem til, at kvinden var skyldig i drab. Kvinden var i byretten idømt 11 års fængsel.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 12 år. Flertallet fandt, at der ikke forelå sådanne formildende omstændigheder, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet for straffastsættelsen i en drabssag på 12 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 06-11-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk