Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestilling af afgørelser 


Man kan bestille kopier af påstandsdokumenter i civile sager og kopier af afgørelser i både civile sager og straffesager hos landsretten. Det skal ske skriftligt til Vestre Landsret via brev eller mail til SektionC@VestreLandsret.dk

En udskrift koster 175 kr. i retsafgift pr. dokument. Retsafgiften betales samtidig med bestillingen til Vestre Landsrets konto 0216 4069134874 med anførelse af sagsnummer. Ekspedition af en bestilling kan tage fra 1-10 dage.

Adgangen til at få kopier er reguleret i retsplejelovens kapitel 3a, §§ 41a – 41g.

Hovedreglerne er følgende:

Enhver kan som udgangspunkt få kopier af domme og kendelser afsagt efter den 1. juli 2004. Dette gælder dog ikke i visse sager, herunder sager om ægteskab og forældremyndighed, faderskab, værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

Enhver kan også 2 dage før domsforhandlingen få kopi af et påstandsdokument i en civil sag.

Man kan også i en civil sag få kopi af retsbogen, herunder dombogen, og sagens bilag. Dette kræver dog, at man har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Parter kan få kopi af retsbogen, herunder dombogen, og sagens bilag.

Journalister kan som udgangspunkt få kopier af retsbogen, herunder dombogen. Der gælder særlige regler for journalisters brug af disse kopier.

Forskere kan som udgangspunkt få kopi af domme og kendelser.

Adgangen til at få kopier er underlagt begrænsninger i visse sager. Dette gælder blandt andet i sager, der er behandlet helt eller delvist for lukkede døre. Det gælder også i verserende straffesager og i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden.

Anmodning om adgang til kopier i sluttede straffesager behandles i visse tilfælde af politimesteren.

Landsretten træffer efter anmodning afgørelse om aktindsigt ved kendelse. Kendelsen kan kæres til Højesteret, men det kræver Procesbevillingsnævntes tilladelse.

Til top Sidst opdateret: 11-03-2019 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk