Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

E-mail  

Post med personfølsomme oplysninger bør sendes som almindelig post eller som sikker e-mail.

Sikker e-mail

Retten i Viborg kan modtage og sende sikker e-mail. 

Vil du sende en e-mail til retten, der indeholder fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, skal du sende e-mailen sikkert, så andre ikke kan læse indholdet. Du kan finde vejledning om sikker e-mail/digital post her.

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har vedtaget et sæt retningslinjer for brugen af e-mail og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole. Retningslinjerne beskriver, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.

Du kan se retningslinjerne her.


Mailadresser for Retten i Viborg

Hvis du kender den relevante afdelingspostkasse, skal du sende din mail til den. Det betyder, at mails vedrørende civile sager skal sendes til retssekretariatets postkasse, mails om fogedsager til fogedrettens postkasse, og mails om skiftesager til skifterettens postkasse.

Hvis du er i tvivl om hvilken mailadresse, du skal bruge, skal du sende til rettens hovedpostkasse.

Retten i Viborgs mailadresser:

Fogedretten:                         foged.vib@domstol.dk
Alle fogedsager, udsættelsesforretninger, tvangsauktioner, betalingspåkrav efter udløb af indsigelsesfrist og samværssager.
Bemærk: ”Almindelige” fogedsager (anmodninger om fuldbyrdelse af pengekrav) kan indtil videre ikke modtages digitalt. Se nærmere herom i retningslinjerne.

Skifteretten:                         skifte.vib@domstol.dk
Alle dødsboer, konkurser, gældssaneringer, tvangsopløsninger, tvangsakkorder, rekonstruktioner og ægtefælleskifter.

Retssekretariatet:               ret.vib@domstol.dk
Alle civile sager og straffesager.

Fællessekretariatet:           faelles.vib@domstol.dk
Testamenter og andre notarialforretninger.

Kassen:                                   kasse.vib@domstol.dk
Betaling af regninger, retsafgifter og vidnegodtgørelser mv.

Administrationen:             adm.vib@domstol.dk
Henvendelser af administrativ karakter, herunder generelle meddelelser, personaleadministration, autorisation som advokatfuldmægtig og klage over rettens personale mv.

Familieretten:                      familie.vib@domstol.dk
Alle familieretlige sager der er indbragt for retten fra Familieretshuset herunder værgemålssager og faderskabssager

Hovedpostkasse:                  viborg@domstol.dk 

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
Retten i ViborgseperatorKlostermarken 10-12seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99683000seperatorEmail: viborg@domstol.dk