Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.
Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager

 • Berammelsestid ca. 2-25 uger

Du bedes være opmærksom på, at berammelsestiden kan være afhængig af forsvarervalg

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 3 uger efter svarskrift er
  modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 3 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  1 dags varighed: Om ca. 5 måneder 
  * Forældreansvarssager: Om 8 uger

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 2 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 2-3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen,
  sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 1-2 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af
  boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til
  boets kontaktperson

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 2-3 uger
 • Konkurs: Berammelsestid 2-6 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 3-4 uger

 

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 4 måneder 
 • Betalingspåkrav: Behandlingstid 6 måneder
 • Særlige fogedsager, herunder husleje: Berammelsestid 2 måneder
 • Samværssag: Berammelsestid 1-2 uger
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 5 måneder

 

Til top Sidst opdateret: 22-05-2019 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk