Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressekontakt og information til pressen 

Dommer Henrik Riis Andreasen står parat til at hjælpe journalister med spørgsmål vedrørende rettens afgørelser og om retspraksis generelt

Journalister er altid velkomne til at kontakte Retten i Svendborg med både konkrete og generelle spørgsmål.

Dommer Henrik Riis Andreasen er pressekontaktdommer i Svendborg Retskreds. Pressekontaktdommere besvarer afklarende spørgsmål i forbindelse med rettens afgørelser og retspraksis. Ordningen med pressekontaktdommere blev etableret i 2009 som et landsdækkende forsøg, og er nu etableret som en fast ordning ved domstolene.

 

Kontaktoplysninger:

Direkte telefon: 9968 3223

E-mailadresse: hra@domstol.dk

 

Spørgsmål vedrørende rettens generelle kontakt til pressen, herunder retslister, e-mail service og hjemmeside kan ligesom spørgsmål om civile sager og straffesager, fx om strafniveau, bevisvurderinger og retssagers behandling, rettes til retspræsident Anni Højmark.

                                                 

                            

 

 

 

  

Kontaktoplysninger:

Telefon: 99683200

E-mailadresse: Svendborg@domstol.dk

 

Spørgsmål om fogedsager og tvangsauktioner, og om dødsboskifteret, konkurser og gældssaneringer besvares af funktionschef Hans Engberg. Kontakt til funktionschef Hans Engberg kan ske på tlf. 99 68 32 52 eller e-mail hbe@domstol.dk

Har du spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende, kan du henvende dig til administrationschef Lars Iversen på tlf. 99 68 32 28 eller e-mail lariv@domstol.dk

 

Særligt vedrørende grundlovsforhør

Oplysning om, hvornår der holdes grundlovsforhør kan ske ved henvendelse til retsafdelingen på telefon 99 68 32 00. Medierne har også mulighed for at modtage en e-mail om kommende grundlovsforhør. Som journalist kan du henvende dig til afdelingsleder Signe Elmelund Banke på e-mail ser@domstol.dk og blive skrevet på rettens mailliste om grundlovsforhør.

 

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter dog naturligvis, at journalisten i et rimeligt omfang kan komme med oplysninger om, hvad for en sag, der er tale om, idet retten ellers vanskeligt vil kunne finde frem til den.

Som udgangspunkt har journalister ret til – mod betaling af en sædvanlig retsafgift på 175 kr. pr. dokument – at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Retsafgiften skal betales inden dokumentet kan udleveres, men betaling kan ske ved bankoverførsel, se nærmere her.

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til svendborg@domstol.dk.

Du kan læse Justitsministeriets vejledning om aktindsigt her 

Til top Sidst opdateret: 20-08-2019 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk