Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Gymnasieprojekt er nu afsluttet 
26-03-2015 

Retten har netop afsluttet et projekt med Svendborg Gymnasium, hvor formålet har været at øge gymnasieelevernes kendskab til og forståelse for retssystemet og domstolenes rolle.
 

Undervisningsforløbet har bestået af 10 moduler, hvor klassen har besøgt retten for at overvære en retssag, og hvor en dommer og en retsassessor har været på besøg i klassen for at fortælle om retssystemet. Undervisningen er afsluttet med et rollespil, hvor eleverne i praksis har haft mulighed for at vise, hvad de havde lært, og rollespillet blev gennemført i en retssal, hvor eleverne selv spillede dommer, domsmænd, anklager, forsvarer, tiltalte og vidner. Rollespillet var bygget over en autentisk voldssag, hvor hun navne og steder var ændret.

 

I forlængelse af rollespillet blev elevernes egne erfaringer med retssystemet drøftet. Flere af eleverne gav udtryk for at have overværet voldsepisoder, som ikke blev anmeldt til politiet. Elevernes oplevelser svarer til voldsstatistikkerne, som fortæller, at antallet af mennesker, der oplyser at have været udsat for vold, er fire gange så stort som antallet af voldsanmeldelser til politiet.

 

Gymnasieeleverne og læreren gav efter projektets afslutning udtryk for, at forløbet havde været spændende og lærerigt. Der vil til efteråret blive afviklet to tilsvarende projekter med gymnasierne i Svendborg og Faaborg.

 

For nærmere information om projektet, henvises til gymnasium.kenddinret.dk.

 

Til top Sidst opdateret: 24-04-2015 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk