Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Borgere på Ærø kan møde i retten pr. video 
23-02-2016 

Borgere på Ærø har mulighed for at vidne via video.
Domstolsstyrelsen har i samarbejde med Ærø Kommune opsat videokommunikationsudstyr på rådhuset i Ærøskøbing, så det er muligt for ærøboerne at afgive vidneforklaring i retterne pr. video. Derved kan ærøboerne i mange tilfælde spare turen til fastlandet. Retten i Svendborg vil desuden afholde fogedretsmøder pr. video, så de ærøboere, der skal møde i fogedretten, vil også i de fleste tilfælde kunne spare turen til Svendborg. Det er i sidste ende retten, der afgør, om vidnet eller fogedkunden kan møde pr. video.

Hvordan foregår det?
Bor man på Ærø og får man en indkaldelse til at møde i retten som vidne, så vil advokaten eller anklageren som oftest have tænkt på at bede retten om tilladelse til at vidne pr. video. Derfor vil indkaldelsen lyde på, at man skal møde op på Rådhuset i Ærøskøbing, Statene 2, 5970 Ærøskøbing på et bestemt tidspunkt. Tidspunktet er det lige så vigtigt at overholde, som hvis man var tilsagt til at møde i retten, da man har samme mødepligt og risikerer anholdelse, hvis man ikke møder.

Man skal henvende sig i borgerservice på rådhuset og sige, at man skal vidne. Rådhusets personale vil sørge for at følge vidnet til det mødelokale, hvor vidneforklaringen skal afgives. Man sætter sig i rummet, og så vil den ret, som man skal vidne i, sørge for at tænde udstyret og skabe forbindelse.

Vidnet vil kunne se, hvad der foregår i retslokalet, og dem, der sidder i retten, vil kunne se vidnet, der sidder i mødelokalet. Man får besked fra dommeren via videoforbindelsen om, hvornår man er færdig og kan forlade mødelokalet igen.

Hvad hvis jeg bliver syg?
Så skal man give retten besked på den måde, som der står på indkaldelsen til at vidne.

Hvad med vidnegodtgørelse?
Vidner har krav på 80 kr. i godtgørelse for at vidne samt tilbud om at få sine transportudgifter dækket. Det er den ret, man vidner for, der sørger for at give vidnegodtgørelse i straffesager, og i civile sager er det den advokat, der har bedt vidnet om at forklare, der skal sørge for vidnegodtgørelsen. Eventuel dækning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales på samme måde.

Møde i fogedretten – hvordan forgår det?
Det er nu muligt i fogedsager at møde på video, hvis du bor på Ærø.

Fogedretten afholder fogedretsmøder tirsdag formiddag fra kl. ca. 09.30 til ca. 11.30 én gang om måneden. Du vil modtage en indkaldelse med et fast tidspunkt, hvor du skal møde på Rådhuset i Ærøskøbing. Personalet på Rådhuset i Ærøskøbing vil sørge for, at du kan vente et diskret sted.

Har du fået en indkaldelse til at møde i Svendborg, kan du kontakte fogedretten på tlf. 6217 6770 og anmode om at sagen flyttes til videolokalet på Ærø. Er du indkaldt til at møde i videolokalet på Ærø, kan du ringe til fogedretten og aftale, at du i stedet møder i Svendborg, hvis det passer dig bedre.

Til top Sidst opdateret: 23-02-2016 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk