Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tysk firma taber tagsag 
07-11-2018 

En tysk producent af tagsten er i en civil sag dømt til at betale et dansk ægtepar 274.000 kr. og sagsomkostninger.

 
Sagsnummer: BS R6-137/2016
 
Sagen kort fortalt
I 2006 købte et ægtepar fra Ringe et parti sortglaserede tagsten af et dansk firma. Tagstenene blev lagt på ægteparrets ejendom samme år. Det danske firma blev i 2010 taget under konkursbehandling. I 2014 bemærkede ægteparret, at der var kommet et hvidligt slør på tagstenene. Det tyske firma ønskede ikke at betale for udskiftning af taget, hvorfor ægteparret anlagde en retssag i 2016. Under behandlingen af retssagen blev der afholdt syn og skøn.
 
Dommens resultat
På baggrund af skønserklæringen lagde retten til grund, at tagstenene var mangelfulde som følge af tagpest/misfarvninger. Retten fandt endvidere, at en dansk forhandler af tagstenene på vegne af det tyske firma i december 2014 havde afgivet et bindende tilsagn om at betale for et nyt tag.
Det tyske firma blev herefter dømt til at betale ægteparret 274.000 kr. og 100.000 kr. i sagsomkostninger.
Det tyske firma har 4 uger til at overveje, om de vil anke dommen til Østre Landsret.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Svendborg den 6. november 2018.
Til top Sidst opdateret: 07-11-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk