Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tidligere asylcenterleder dømt for bedrageri. 
06-10-2016 

Retten har den 5. oktober 2016 fundet en tidligere asylcenterleder skyldig i bedrageri for et beløb på godt 1.7 mio. kr. over for en kommune, hvor han var ansat.
 

Retten i Svendborg har fundet en tidligere asylcenterleder skyldig i bedrageri for et beløb på godt 1.7 mio. kr. over for en kommune, hvor han var ansat. Bedrageriet fandt sted fra januar 2012 til og med august 2013. Retten fandt det bevist, at den 55-årige tiltalte ikke via sine to selskaber havde leveret vagttimer eller vagttimer med et reelt indhold svarende til det bedragne beløb. Forholdet var det, at tiltalte hos et tredje selskab, hvor tiltalte på et tidspunkt i gerningsperioden blev bestyrelsesmedlem, efterspurgte vagtpersonale til det asylcenter, som han var leder af, hvorefter ejeren af dette selskab spurgte, om tiltalte ikke selv via sine selskaber kunne skaffe vagtpersonale, hvilket tiltalte herefter gjorde. Tiltalte fakturerede herefter via sine to selskaber det tredje selskab for det vagtmandskab, som tiltaltes egne selskaber havde stillet til rådighed. Det tredje selskab fakturerede herefter kommunen for vagtydelserne, idet det tredje selskab lagde et mindre beløb oveni.

Tiltalte blev idømt fængsel i 1 år og 9 måneder, der for så angår 1 og 6 måneder blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 250 timer. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på størrelsen af det beløb, der var begået bedrageri for, udførelsesmåden samt den periode, hvori bedrageriet havde fundet sted. Retten lagde på den anden side vægt på, at tiltalte havde særdeles gode personlige forhold, herunder at han ikke tidligere var straffet, ligesom retten lagde vægt på, at tiltalte ved dommen blev frakendt retten til at være bestyrelses- og /eller direktionsmedlem i en autoriseret vagtvirksomhed i 2 år.

Retten fandt det efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold og henset til de intentioner, der fremgår af lov nr. 152 af 18. februar 2015 om øget brug af samfundstjeneste – uanset bedrageriforholdets karakter og omfang – forsvarligt at gøre straffen delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte blev under henvisning til bedrageriforholdets karakter og omfang frakendt retten til at være bestyrelses- og/eller direktionsmedlem i en autoriseret vagtvirksomhed i 2 år.

Tiltalte ankede dommen til Østre Landsret.

 

SS R4-3210/2015

 

Til top Sidst opdateret: 14-10-2016 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk